Terugbetaling

 

   

 

 

  

Ik ben geconventioneerd en werk volgende de vastgelegde tarieven van het RIZIV.
Betaalt je ziekenfonds de behandelingen terug? Check bij mij of informeer even bij je ziekenfonds

 

 1. Voorschrift logopedisch bilan

 

De eerste stap in het opstarten van de logopedie is het verkrijgen van een voorschrift
voor logopedisch onderzoek. Dit kan zowel via de huisarts als één van de volgende
specialisten:
• Neus-, keel-, oorarts
• Kinderarts
• Neuroloog

 

Vanaf april 2017 is een voorschrift van de huisarts voldoende. Vraag de arts om een voorschrift voor een
“logopedisch bilan”.
http://www.yperman.net/dienst.php?groupno=29&itemno=4_5_70&lang=NL
https://www.azdelta.be/nl/discipline/neus-keel-oorziekten
 
2. Logopedisch onderzoek

 

Het logopedisch onderzoek vindt plaats bij de logopediste. Afhankelijk van 
je probleem zullen er één of meerdere tests afgenomen worden. Met de
resultaten van het onderzoek kan een “bilan” (verslag) opgesteld worden.
Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van het logopedische probleem,
om de dokter hierover op de hoogte te brengen en om terugbetaling aan te
vragen.

 

3. Voorschrift logopedisch onderzoek

 

Met het logopedische bilan kan je opnieuw een afspraak maken met de
specialist (NKO-arts, kinderarts of neuroloog).
Op basis van de onderzoeksresultaten zal de arts een voorschrift voor logopedische
therapie voorschrijven.

 

 
 
 
 4. Logopedische therapie

 

Wanneer het voorschrift voor logopedische therapie in orde is, dien je dit document aan mij af te geven.
Dan bezorg ik het dossier aan de mutualiteit. Als de adviserend geneesheer van je mutualiteit het dossier
goedkeurt, heb je recht op terugbetaling. 
 
Als logopediste werk ik vaak samen met een kinder- en jeugdpsycholoog voor
het uitvoeren van intelligentieonderzoeken. Deze onderzoeken zijn vaak nodig
om eventuele logopedische stoornissen te kunnen vaststellen.