OMFT staat voor Oro MyoFunctionele Therapie

 

 
Om je articulatie, tongpositie en vorm/functie van je kaken en tanden te verbeteren,
heb ik een specialisatie OMFT gevolgd. Zo heb ik mijn tandheelkundige kennis kunnen
vergroten om het effect van afwijkende mondgewoonten op je gebit te voorkomen, te verminderen
of om een blijvend resultaat te hebben na je beugel.
Oro-myofunctionele therapie is een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord
evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond (ontstaan door afwijkende mondgewoonten).
De afwijkende mondgewoonten kunnen leiden tot afwijkende kaak-en/of gebitsstanden en een interdentale
(tussentandse) spraak. Daarnaast kan de tongpositie bij het spreken (bijvoorbeeld bij slissen) zorgen
voor een afwijkende gebitstand.
 
Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen
en het afleren van verkeerde reflexen, zodat vorm en functie van kaken en tanden/kiezen weer hersteld
kunnen worden. OMFT kan toegepast worden vanaf de leeftijd van 5 jaar.