Leren

 

 
Het moeizaam lezen:
Het kind kan problemen hebben met het nauwkeurig en vlot leren en/of het begrijpend lezen. Zo kan het
zijn dat je kind vaak letters omdraait bv.: b en d. Of letters vervangt bv.: aa/a, eu/ui,… Langere woorden
worden dikwijls vereenvoudigd. Ze laten lettergrepen weg. Bij radende lezertjes wordt het nauwkeurig
lezen per woordmoeilijkheid gestimuleerd. Bij andere nauwkeurige lezen ontbreekt het soms aan tempo.
Dan wordt het leestempo getraind.

 

 

Spellingsmoeilijkheden:
Kinderen vanaf het eerste leerjaar kunnen moeilijkheden vertonen op vlak van spelling. Moeite met
eu/ui/uu/b/d/… Vanaf het tweede leerjaar komen de spellingregels zoals verdubbelen bv.: kippen of
verenkelen bv.: lopen aan bod en komen deze kinderen dan vaak in moeilijkheden. In de hogere
basisklassen worden werkwoordspelling en moeilijke onthoudwoorden aangeleerd bv.: examen,
reünie,… Bij kinderen met een achterstand worden bepaalde spellingsmoeilijheden vanaf de basis
hernomen.

 

 

 

Problemen met rekenen:
Als het rekenen in de klas te moeilijk wordt en steeds het struikelblok blijft, dan wordt er in de logopedie
terug aan de basis gewerkt om zo de leerstof opnieuw te doorlopen. Op je eigen tempo en zo visueel
mogelijk.