Horen

 

 
Spraak- en gehoorrevalidatie zijn aangewezen bij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen. Als
deze kinderen dan gehoortoestellen of een cochleair implantaat krijgen, dan wordt de logopediste
ingezet voor het geven van een hoortaining. Er wordt gestart met het herkennen van geluiden. Later
wordt er dan gewerkt met klanken en woordmateriaal.